Teamtraining & Coaching


“Elke verandering begint met een andere manier van kijken”

In bedrijfsteams sluipen vaak gedragingen die deel gaan uitmaken van de bedrijfscultuur. Soms is een andere visie nodig om samen te groeien, beter samen te werken om de doelgroep perfect te kunnen bedienen.

Oculair is een bureau dat is gespecialiseerd in coaching en het geven van teamtrainingen op maat
Afhankelijk van het doel wordt in een aantal dagdelen gewerkt aan een gesmeerd team dat goed in haar vel zit en van grote toegevoegde waarde is voor de betreffende organisatie.
IMG_1814

Aanpak

In een kennismakingsgesprek wordt allereerst de vraag helder gemaakt en de behoefte voor het team vastgesteld
Op basis daarvan wordt een traject opgesteld dat is opgebouwd uit verschillende dagdelen. Oculair past begrijpbare methodieken toe en maakt door een open karakter alle onderwerpen bespreekbaar. Elke training heeft zijn eigen doel, waarbij interactie tussen teamleden voorop staat het grootste goed is. Door middel van oefeningen die zijn gelinkt aan de praktijk, wordt elk teamlid uitgedaagd of het gedrag effectief is. Na een evaluatieronde verlaten de deelnemers de training met een opdracht, om daar de volgende keer mee te starten.

IMG-20131117-WA0002 (1) handen