Oculair


Oculair is direct en oprecht, met het oog op daadwerkelijk resultaat
Door haar enthousiaste voorkomen, inspireert Oculair om aan de slag te gaan met vraagstukken die leven binnen een team.Oculair vindt het belangrijk dat elk teamlid in ieder geval de intentie heeft zich in te zetten, evenals het elkaar de ruimte te geven in het uiten van meningen en opinies over gedragingen binnen het team.Oculair weet teamleden aan te moedigen open te zijn over zaken die zij normaliter wellicht voor zichzelf houden

De kracht van Oculair ligt in het kalm blijven, juist wanneer het team door de bomen het bos niet meer ziet. Vanuit haar ruime expertise en interesse biedt Oculair regelmatig trainingen aan binnen zorginstellingen. Oculair is jaren werkzaam geweest bij een zorginstelling voor meervoudig gehandicapte mensen en heeft hierdoor veel ervaring opgedaan binnen deze sector. 

Door de grote mentale druk en verantwoordelijkheid van een zorgberoep blijken zorgteams vaak verandering te wensen Het doel van Oculair is om zorgteams weer te laten functioneren, het vertrouwen in elkaar weten terug te winnen en het werkplezier van de teamleden te verhogen.